Mariedals Tomt AB

  • 400 kr

Mariedals Tomt AB, 500 kr, 1915, Malmö. Utställd: Dir. Aug, Henriksson, Bransch: Fastigheter. RSA: 4170. Storlek: 22 x 24 cm. Inkluderar  talonger.

Mariedals Tomt AB, 500 kr, 1915, Malmö. Utställd: Dir. Aug, Henriksson, Bransch: Fastigheter. RSA: 4170. Storlek: 22 x 24 cm. Inkluderar  talonger.