Elfsborgs Pappersbruks Intressenter, AB

  • 200 kr

Elfsborgs Pappersbruks Intressenter, AB, 250 kr, 1926, Stockholm, Utst. Ingenjör Harald Arnell, Branch: Trävaru, skog, möbler, RSA: 1337, Storlek: 22,5 x 28,5 c

Elfsborgs Pappersbruks Intressenter, AB, 250 kr, 1926, Stockholm, Utst. Ingenjör Harald Arnell, Branch: Trävaru, skog, möbler, RSA: 1337, Storlek: 22,5 x 28,5 cm