Kvillängens Tomt, AB

  • 250 kr

Kvillängens Tomt, AB, 500 kr, 1907 Göteborg, Utställd: Herr Erik Lundquist. Bransch: Fastigheter. RSA: 3637. Storlek: 21,5x 28 cm. med kuponger.

Kvillängens Tomt, AB, 500 kr, 1907 Göteborg, Utställd: Herr Erik Lundquist. Bransch: Fastigheter. RSA: 3637. Storlek: 21,5x 28 cm. med kuponger.