Kyllejs Kalkverk, AB, preferens

  • 350 kr

Kyllejs Kalkverk, AB, 500 kr, 1900, Stockholm. Utställd: Kaptenen Fr. Osc Theoander. Bransch: Sten-, kalk-, tegelbruk. RSA: 3647. Kantstött, Storlek: 22 x

Kyllejs Kalkverk, AB, 500 kr, 1900, Stockholm. Utställd: Kaptenen Fr. Osc Theoander. Bransch: Sten-, kalk-, tegelbruk. RSA: 3647. 

Kantstött, Storlek: 22 x 28 cm.