Lavéns Kolimport AB

  • 500 kr

Lavéns Kolimport AB, 500 kr, 1918, 1920. Stockholm. Utställd: Godsägare einar Lättström. Bransch: Bränsle. RSA: 3746. Storlek: 22 x 27 cm. Inkluderar talonger.

Lavéns Kolimport AB, 500 kr, 1918, 1920. Stockholm. Utställd: Godsägare einar Lättström. Bransch: Bränsle. RSA: 3746. Storlek: 22 x 27 cm. Inkluderar talonger. Vikt hörn.