Malmö Franska Ångqvarns AB

  • 1 500 kr

Malmö Franska Ångqvarns AB, 500 riksdaler 1869, Malmö. Utställd: F. H. Kockum. Bransch: Livsmedel. RSA: 4080.  Storlek: 22 x 28 cm.

Malmö Franska Ångqvarns AB, 500 riksdaler 1869, Malmö. Utställd: F. H. Kockum. Bransch: Livsmedel. RSA: 4080.  Storlek: 22 x 28 cm.