Lenabergs Kalkbruk, AB

  • 250 kr

Lenabergs Kalkbruk, AB  200 kr, 1905, Uppsala. Utställd: Majoren F. O. Theoander, Bransch: Sten-,tegelbruk. RSA: 3755. Storlek: 21 x 29 cm. + kuponger

Lenabergs Kalkbruk, AB  200 kr, 1905, Uppsala. Utställd: Majoren F. O. Theoander, Bransch: Sten-,tegelbruk. RSA: 3755. 

Storlek: 21 x 29 cm. + kuponger.