Lidingöstaden, AB

  • 450 kr

Lidingöstaden, AB, 500 kr, 1920, Stockholm. Utställd: Hugo Warmark. Bransch: Fastigheter. RSA: 3791Storlek: 23 x 28,5 cm. Inkluderar talonger.

Lidingöstaden, AB, 500 kr, 1920, Stockholm. Utställd: Hugo Warmark. Bransch: Fastigheter. RSA: 3791

Storlek: 23 x 28,5 cm. Inkluderar talonger.