Livförsäkrings AB Thule

  • 650 kr

Livförsäkrings AB Thule. 200 kr, 1943, Stockholm. Utställd: Friherre  Evald E:son Uggla. Bransch; Försäkring. RSA:: 3893. Storlek: 23,5 x 31,5 cm. 

Livförsäkrings AB Thule. 200 kr, 1943, Stockholm. Utställd: Friherre  Evald E:son Uggla. Bransch; Försäkring. RSA:: 3893. Storlek: 23,5 x 31,5 cm.