Löfuddens Träförädlings AB

  • 350 kr

Löfuddens Träförädlings AB, 500 kr, 1909, Särbrå. Utställd: Petter Sjödén. Bransch: Trävaru, skog, möbler. RSA: 4023. Storlek: 23 x 28,5 cm. Inkluderar talonger

Löfuddens Träförädlings AB, 500 kr, 1909, Särbrå. Utställd: Petter Sjödén. Bransch: Trävaru, skog, möbler. RSA: 4023. Storlek: 23 x 28,5 cm. Inkluderar talonger.