Malmfältens Omnibus AB, 1985

  • 200 kr

Malmfältens Omnibus AB , 30.000 kr, 1985, Malmberget. Utställd: Birgitta Gradin. Bransch: Transport, fordon. RSA: (4054).  Storlek: 21,5 x 27,5 cm. Makuler

Malmfältens Omnibus AB , 30.000 kr, 1985, Malmberget. Utställd: Birgitta Gradin. Bransch: Transport, fordon. RSA: (4054).  Storlek: 21,5 x 27,5 cm. Makulerad.