Malmörestauranger, AB

  • 250 kr

Malmörestauranger, AB , 100 kr, 1922, Malmö. Utställd: Fastighetsarkitekt Salomon Sörensen. Bransch: Hotell, restaurang, café. RSA: --.Storlek: 22 x 29cm. Inklu

Malmörestauranger, AB , 100 kr, 1922, Malmö. Utställd: Fastighetsarkitekt Salomon Sörensen. Bransch: Hotell, restaurang, café. RSA: --.Storlek: 22 x 29cm. Inkluderar talonger. vikt.