Nordiska Kullager, AB, 1919

  • 125 kr

Nordiska Kullager, AB, 100 kr, 1919, Göteborg. Utställd:  O. Carlstedt. Branch: Verkstad / industri. RSA: 4577. Storlek: 22 x 28 cm.  Inkluderar talon

Nordiska Kullager, AB, 100 kr, 1919, Göteborg. Utställd:  O. Carlstedt. Branch: Verkstad / industri. RSA: 4577. Storlek: 22 x 28 cm.  Inkluderar talonger.