Norra Hyrkuskverket, AB

  • 400 kr

Norra Hyrkuskverket, AB, 100 kr, 1923, Norrköping. Utställd: Herr A. Hj. Gustafsson. Bransch; Transport. RSA: 4638. Storlek: 21,5 x 29 cm. Inkluderar talon

Norra Hyrkuskverket, AB, 100 kr, 1923, Norrköping. Utställd: Herr A. Hj. Gustafsson. Bransch; Transport. RSA: 4638. 

Storlek: 21,5 x 29 cm. Inkluderar talonger och bolagsordning.