Norrländska Trädestillations AB

  • 150 kr

Norrländska Trädestillations AB, 1.000 kr, 1900, Umeå. Utst: Direktören Sten Schmiedrich. Bransch; tryckeri, tidning, förlag. RSA: 4714. Storlek 22  x

Norrländska Trädestillations AB, 1.000 kr, 1900, Umeå. Utst: Direktören Sten Schmiedrich. Bransch; tryckeri, tidning, förlag. RSA: 4714. 

Storlek 22  x  28,5 cm. Inkluderar talonger och bolagsordning.