Ny Illustrerad Tidnings AB af år 1891

  • 400 kr

Ny Illustrerad Tidnings AB af år 1891, 100 kr, 1891, Stockholm. Utst: Grosshandlare Paton, Bransch: Tryckeri, förlag, tidning. RSA: 4739. Storlek; 21,5 x 27,5 c

Ny Illustrerad Tidnings AB af år 1891, 100 kr, 1891, Stockholm. Utst: Grosshandlare Paton, Bransch: Tryckeri, förlag, tidning. RSA: 4739. Storlek; 21,5 x 27,5 cm. Inkluderar talonger. (Vikt).