Nya AB Kungsbröd

  • 300 kr

Nya AB Kungsbröd, 2.500 kr, 1932, Stockholm. Utst: Ingenjör E. Eklund. Bransch: Livsmedel, tobak. RSA: 4754. Storlek; 23 x 28,5 cm. Inkluderar talonger. vikt

Nya AB Kungsbröd, 2.500 kr, 1932, Stockholm. Utst: Ingenjör E. Eklund. Bransch: Livsmedel, tobak. RSA: 4754. Storlek; 23 x 28,5 cm. Inkluderar talonger. vikt