Ohlssons Bokbinderi AB

  • 150 kr

Ohlssons Bokbinderi AB, 14.500 kr, 1932, Stockholm. Utställd: Direktör Alfred Ohlsson. Bransch: Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: --.. Storlek: 22 x 28 cm

Ohlssons Bokbinderi AB, 14.500 kr, 1932, Stockholm. Utställd: Direktör Alfred Ohlsson. Bransch: Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: --.. Storlek: 22 x 28 cm. Inkluderar talonger.