Rabo-Rönninge AB

  • 350 kr

Rabo-Rönninge AB , 500 kr, 1918, Rengsjö. Utställd: Bankir Bv. Bellander. Bransch: Trävaru. RSA: 5200. Storlek: 22 x 29 cm. lite riss.

Rabo-Rönninge AB , 500 kr, 1918, Rengsjö. Utställd: Bankir Bv. Bellander. Bransch: Trävaru. RSA: 5200. Storlek: 22 x 29 cm. lite riss.