Redskap och Foder, AB

  • 300 kr

Redskap och Foder, AB, 100 kr, 1931, Stockholm. Utställd: Dir. Oscar Lindgren, Bransch: Landbruk. RSA: 5501 Storlek: 23 x 28 cm. Inkluderar talonger.

Redskap och Foder, AB, 100 kr, 1931, Stockholm. Utställd: Dir. Oscar Lindgren, Bransch: Landbruk. RSA: 5501 Storlek: 23 x 28 cm. Inkluderar talonger.