SAAB AB

  • 800 kr

SAAB AB, 5.000 kr, 1965, Linköping. Utställd: Herr Roland Hahn. Bransch: transport, fordon. RSA: 5670. Storlek: 21 x 29.5 cm. 

SAAB AB, 5.000 kr, 1965, Linköping. Utställd: Herr Roland Hahn. Bransch: transport, fordon. RSA: 5670. Storlek: 21 x 29.5 cm.