Säfstaholms Godsförvaltning, AB

  • 500 kr

Säfstaholms Godsförvaltning, AB, 100 kr, 1924, Göteborg. Utst: A. F Magnusson. Bransch; Fastigheter. RSA: 7002. Storlek 19 x 24 cm. 

Säfstaholms Godsförvaltning, AB, 100 kr, 1924, Göteborg. Utst: A. F Magnusson. Bransch; Fastigheter. RSA: 7002. Storlek 19 x 24 cm.