Skärgårdsintressenter, AB

  • 800 kr

Skärgårdsintressenter, AB, 500 kr, 1918, Stockholm, Utst: Bankdirektör Knut Bovin, Bransch: Fastighet, RSA: 6054, storlek 22,5 x 28,5 cm, med kuponger.

Skärgårdsintressenter, AB, 500 kr, 1918, Stockholm, Utst: Bankdirektör Knut Bovin, Bransch: Fastighet, RSA: 6054, storlek 22,5 x 28,5 cm, med kuponger.