Smålägenheter i Linköping, AB

  • 250 kr

Smålägenheter i Linköping, AB, 500 kr, 1917, Linköping. Utställd; Lindköpings Stad. Bransch; Fastigheter. RSA: 6096. Storlek: 18 x 25 cm. Inkluderar bolagsordni

Smålägenheter i Linköping, AB, 500 kr, 1917, Linköping. Utställd; Lindköpings Stad. Bransch; Fastigheter. RSA: 6096. Storlek: 18 x 25 cm. Inkluderar bolagsordning och talonger.