Snabbstål, AB

  • 500 kr

Snabbstål, AB , 500 kr, 1918, Stockholmg. Utställd; Anna af Ekström. Bransch; Verkstad, industri. RSA: 6101. Storlek: 18,5 x 26 cm. Riss.

Snabbstål, AB , 500 kr, 1918, Stockholmg. Utställd; Anna af Ekström. Bransch; Verkstad, industri. RSA: 6101. Storlek: 18,5 x 26 cm. Riss.