Sundbybergs Trävaru-Kol Vedaffär, AB

  • 300 kr

Sundbybergs Trävaru-Kol Vedaffär, AB 100 kr, 1915, Stockholm. Utst: Conrad Axel F. Olsson. Bransch; Trävaru, skog, möbler. RSA: 6513. Storlek 22,5 x 29 cm.

Sundbybergs Trävaru-Kol Vedaffär, AB 100 kr, 1915, Stockholm. Utst: Conrad Axel F. Olsson. Bransch; Trävaru, skog, möbler. RSA: 6513. Storlek 22,5 x 29 cm.