Svensk Bad och TuristTidning, AB

  • 350 kr

Svensk Bad och TuristTidning, AB, 100 kr, 1903, Stockholm, Utst: Öfverste R. C. Schubert, Bransch: Tryckeri,Bad, RSA: 6597, storlek 27 x 2,5 cm, med kuponger +

Svensk Bad och TuristTidning, AB, 100 kr, 1903, Stockholm, Utst: Öfverste R. C. Schubert, Bransch: Tryckeri,Bad, RSA: 6597, storlek 27 x 2,5 cm, med kuponger + bolagsordning. vikt.