Svensk Dansk Ryska Telefon AB, 1910

  • 450 kr

Svensk Dansk Ryska Telefon AB, 360 kr, 1910, Stockholm. Utst:--. Under. Marc. Wallenberg, Bransch; Telefoni. RSA: 6603. Storlek 21 x 28,5 cm. Inkluderar talonge

Svensk Dansk Ryska Telefon AB, 360 kr, 1910, Stockholm. Utst:--. Under. Marc. Wallenberg, Bransch; Telefoni. RSA: 6603. Storlek 21 x 28,5 cm. Inkluderar talonger.