Svenska Automat Fabriken Stockholm AB

  • 250 kr

Svenska Automat Fabriken Stockholm AB, 500 kr, 1906, Stockholm. Utst: Direktör A.F Lundholm. Bransch; Livsmedel, tobak. RSA: 6671. Storlek 21 x 29,5 cm. Inklude


Svenska Automat Fabriken Stockholm AB, 500 kr, 1906, Stockholm. Utst: Direktör A.F Lundholm. Bransch; Livsmedel, tobak. RSA: 6671. Storlek 21 x 29,5 cm. Inkluderar talonger.