Svenska Buddiserings AB

  • 250 kr

Svenska Buddiserings AB, 1.000 kr, 1904, Helsingborg. Utst: Direktör H. Henriksson. Bransch; Livsmedel, tobak. RSA: 6680. Storlek 15,5 x 29,5 cm. Inkluderar tal

Svenska Buddiserings AB, 1.000 kr, 1904, Helsingborg. Utst: Direktör H. Henriksson. Bransch; Livsmedel, tobak. RSA: 6680. Storlek 15,5 x 29,5 cm. Inkluderar talonger.