Svenska Chuck AB

  • 150 kr

Svenska Chuck AB, 100 kr, 1918, Stockholm. Utst: Uno Hagen. Bransch; Handel. RSA: 6686. Storlek 22,5 x 28 cm. Inkluderar bolagsordning och talonger.

Svenska Chuck AB, 100 kr, 1918, Stockholm. Utst: Uno Hagen. Bransch; Handel. RSA: 6686. Storlek 22,5 x 28 cm. Inkluderar bolagsordning och talonger.