Svenska Eldfärgfabriken, AB

  • 200 kr

Svenska Eldfärgfabriken, AB, 250 kr, 1891, Stockholm. Utst: B. A. Levwander. Bransch; Kemi, läkemedel, tvätt. RSA: 6699. Storlek 20 x 26,5 cm. Inkluderar bolags

Svenska Eldfärgfabriken, AB, 250 kr, 1891, Stockholm. Utst: B. A. Levwander. Bransch; Kemi, läkemedel, tvätt. RSA: 6699. Storlek 20 x 26,5 cm. Inkluderar bolagsordning och talonger.