Svenska Gummi AB Gunjo

  • 400 kr

Svenska Gummi AB Gunjo, 100 kr, 1935, Stockholm. Utst: Gunnar Johansson, Bransch; Verkstad, RSA: 6729. Storlek 23 x 30,5 cm. Inkluderar bolagsordning.

Svenska Gummi AB Gunjo, 100 kr, 1935, Stockholm. Utst: Gunnar Johansson, Bransch; Verkstad, RSA: 6729. Storlek 23 x 30,5 cm. Inkluderar bolagsordning.