Svenska Järnmagasinet, AB

  • 150 kr

Svenska Järnmagasinet, AB, 500 kr, 1920, Eskilstuna. Utst: Erik G. Karlsson. Bransch; Handel. RSA: 6766. Storlek 23 x 29,5 cm. Inkluderar talonger.

Svenska Järnmagasinet, AB, 500 kr, 1920, Eskilstuna. Utst: Erik G. Karlsson. Bransch; Handel. RSA: 6766. Storlek 23 x 29,5 cm. Inkluderar talonger.