Svenska Kullagerfabriken, AB SKF 1950

  • 1 200 kr

Svenska Kullagerfabriken, AB SKF, 100 kr, 1950, Göteborg. Utst: Fr. Tekla Bruno. Bransch; Verkstad, industri. RSA: 6798. Storlek: 22,5 x 28,5 cm. Ej makulerad.

Svenska Kullagerfabriken, AB SKF, 100 kr, 1950, Göteborg. Utst: Fr. Tekla Bruno. Bransch; Verkstad, industri. RSA: 6798. Storlek: 22,5 x 28,5 cm. Ej makulerad. Inkluderar talonger. vikt.