Fastighets AB Tre Länkar

  • 500 kr

Fastighets AB Tre Länkar, 100 kr, 1924, Stockholm, Utst. G. A. Falk, Bransch: Fastighet, RSA:1661.  bild. Storlek: 29 x 22,5 cm. med bolagsordning o kupong

Fastighets AB Tre Länkar, 100 kr, 1924, Stockholm, Utst. G. A. Falk, Bransch: Fastighet, RSA:1661.  bild. Storlek: 29 x 22,5 cm. med bolagsordning o kuponger. litet riss.