Svenska Lådfabriken, AB

  • 250 kr

Svenska Lådfabriken, AB, 1.000 kr, 1898, Stockholm. Utst: Isaak Hirch, Stockholm. Bransch; Verkstad / industri. RSA: 6822. Storlek: 23 x 29 cm. Inkluderar talon

Svenska Lådfabriken, AB, 1.000 kr, 1898, Stockholm. Utst: Isaak Hirch, Stockholm. Bransch; Verkstad / industri. RSA: 6822. Storlek: 23 x 29 cm. Inkluderar talonger.