Svenska Parfymimporten, AB

  • 100 kr

Svenska Parfymimporten, AB, 100 kr, 1938, Stockholm. Utst: Direktör Sven Fant. Bransch; Kemi, läkemedel, tvätt. RSA: 6852. Storlek: 20,5 x 31 cm. 

Svenska Parfymimporten, AB, 100 kr, 1938, Stockholm. Utst: Direktör Sven Fant. Bransch; Kemi, läkemedel, tvätt. RSA: 6852. Storlek: 20,5 x 31 cm.