Svenska Skiffer Verken, AB

  • 150 kr

Svenska Skiffer Verken, AB, 1.000 kr, 1918, Katrineholm. Utställd: Knut Tillberg, Häradshöfding. Bransch: Verkstad / industri. RSA: 6864. Storlek: 22 x 28,5 cm.

Svenska Skiffer Verken, AB, 1.000 kr, 1918, Katrineholm. Utställd: Knut Tillberg, Häradshöfding. Bransch: Verkstad / industri. RSA: 6864. Storlek: 22 x 28,5 cm. Inkluderar talonger.