Svenska Stenkols AB Spetsbergen

  • 1 200 kr

Svenska Stenkols AB Spetsbergen, 100 kr, 1923, Stockholm. Utst: Spetsbergens Svenska Kolfält. Bransch; Gruv. RSA: 6879. Storlek 21 x 29 cm. Inkluderar talonger.

Svenska Stenkols AB Spetsbergen, 100 kr, 1923, Stockholm. Utst: Spetsbergens Svenska Kolfält. Bransch; Gruv. RSA: 6879. Storlek 21 x 29 cm. Inkluderar talonger.