Svenska Trafsällskapets Förlag AB

  • 900 kr

Svenska Trafsällskapets Förlag AB, 100 kr, 1906, Stockholm. Utst: Firman Georg Layer & Ragnar. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 6891. Storle

Svenska Trafsällskapets Förlag AB, 100 kr, 1906, Stockholm. Utst: Firman Georg Layer & Ragnar. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 6891. Storlek 15,5 x 29,5 cm. Inkluderar talonger.