Svenska Varucentralen, AB

  • 250 kr

Svenska Varucentralen, AB, 250 kr, 1927, Örebro. Utst: Uddebo Möbeltyg-Väveri. Bransch; Handel. RSA: 6908. Storlek 22 x 29 cm. Inkluderar talonger.

Svenska Varucentralen, AB, 250 kr, 1927, Örebro. Utst: Uddebo Möbeltyg-Väveri. Bransch; Handel. RSA: 6908. Storlek 22 x 29 cm. Inkluderar talonger.