Tallåsens Fabriker, AB

  • 350 kr

Tallåsens Fabriker, 100 kronor, 1939, Tallåsen, utställd på, Herr Fabrikör Mikael Larssonmått, 28,5 x 22,5 cm

Tallåsens Fabriker, 100 kronor, 1939, Tallåsen, utställd på, Herr Fabrikör Mikael Larsson

mått, 28,5 x 22,5 cm