Tidnings - AB Morgon Posten

  • 1 200 kr

Tidnings - AB Morgon Posten, 500 kr, 1896, Göteborg. Utställd: Aron Jonason. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7246. Storlek: 22 x 27,5 cm. Inklu

Tidnings - AB Morgon Posten, 500 kr, 1896, Göteborg. Utställd: Aron Jonason. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7246. Storlek: 22 x 27,5 cm. Inkluderar talonger och bolagsordning.