Tidnings och Förlags AB Dagbladet

  • 300 kr

Tidnings och Förlags AB Dagbladet, 100 kr, 1918, Göteborg. Utst: Herr Otto Nordenskjöld. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7266. Storlek: 22,5 x

Tidnings och Förlags AB Dagbladet, 100 kr, 1918, Göteborg. Utst: Herr Otto Nordenskjöld. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7266. Storlek: 22,5 x 28 cm. Inkluderar talonger och bolagsordning.