Värmelednings AB Radiator Örebro

  • 250 kr

Värmelednings AB Radiator Örebro, 100 kr, 1939, Örebro . Utst: Ingenjör Alvar Pettersson. Bransch: El, kraft,, vatten RSA: 7791. Storlek 22 x 28,5 cm. Makulerad

Värmelednings AB Radiator Örebro, 100 kr, 1939, Örebro . Utst: Ingenjör Alvar Pettersson. Bransch: El, kraft,, vatten RSA: 7791. Storlek 22 x 28,5 cm. Makulerad.