Carl Herman Christopher Meeths

  • 450 kr

Meeths, Carl Herman Christopher,  1835-1889. Till minne av firmans 75-årliga tillvaro och tillägnade den dess grundare. 1864-1939.var en svensk varuhu

Meeths, Carl Herman Christopher,  1835-1889. Till minne av firmans 75-årliga tillvaro och tillägnade den dess grundare. 1864-1939.
var en svensk varuhuskedja, grundad 1864 av  Varuhuskedjan för främst damkonfektion. 60 mm, brons