Hugo Hamilton

  • 250 kr

Hamilton, Hugo Erik Gustaf, 1849-1928var en svensk greve, ämbetsman, politiker och författare, dotterson till Erik Gustaf Geijer. 45x62 mm, brons

Hamilton, Hugo Erik Gustaf, 1849-1928
var en svensk greve, ämbetsman, politiker och författare, dotterson till Erik Gustaf Geijer. 45x62 mm, brons