Karl Herlitz

  • 250 kr

Karl Herlitz 1853-1935Carl Herlitz invaldes 1967 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han var akademiens sekreterare 1972–1978 och redakt

Karl Herlitz 1853-1935

Carl Herlitz invaldes 1967 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han var akademiens sekreterare 1972–1978 och redaktör för Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift 1977–1981. Han skrev boken Svenska arméns regementen och ett större antal artiklar inom militärhistoria.