Skånska Ständernas Branstods förening 1854-1929

  • 900 kr

Skånska Ständernas Branstods förening 1854-1929. Grav. Tore  Strindberg, 50 mm, silver.Jacob George Argardh, Per Nordström, Jonas Magnus Sjögren, Carl Brin

Skånska Ständernas Branstods förening 1854-1929. Grav. Tore  Strindberg, 50 mm, silver.
Jacob George Argardh, Per Nordström, Jonas Magnus Sjögren, Carl Brink